BONUSJULY2016 - page 2

Ons het wat jy nodig het!
As jy die tipiese DIY (doen dit jouself) man is wat daarvan hou om jou voertuig se
instandhouding of aanpassing self te hanteer, het ons Midas kleinhandelaars ‘n groot
verskeidenheid diens parte, gereedskap en bybehore vir enige werk. Met meer as
290 takke landswyd, is daar ‘n Midas tak naby jou.
Aan die ander kant, as jy net nie die tyd of die lus het nie en jy val in die doen-dit-vir-
my groep, of dalk het die werk wat gedoen moet word spesiale vaardighede nodig,
kan ons nasionale netwerk van spesialis werkswinkels, jou help om op die pad te bly.
Ons Midas, Motolek,ADCO, CBS,ACD en Battery Hub spesialis winkels word landswyd
sterk verteenwoordig en spog met uiters bekwame en professionele personeel, wat
net wag op jou oproep.
Of jy nou ‘n DIY
of DDVM tipe ou is...
Om vas te stel waar jou naaste tak is skakel 082 280 0055 of besoek ons webblad by
CH849
ns het at jy nodig het!
As jy die tipiese DIY (doen dit jouself) man is wat d arvan hou om jou voertuig se
instandhouding of anpa sing self te hant er, het ons Midas kleinhandel ars ‘n gr ot
verskeidenheid diens parte, ger edskap en bybehore vir enige werk. Met m er as
290 ta ke landswyd, is d ar ‘n Midas tak naby jou.
Aan die ander kant, as jy net nie die tyd of die lus het ni en jy val in die doen-dit-vir-
my groep, of dalk het die werk wat gedoen moet word spesiale v ardighede nodig,
kan ons nasionale netwerk van spesialis werkswinkels, jou help om op die pad te bly.
Ons Midas, M tolek,ADCO, CBS,ACD en Battery Hub spesialis winkels word landswyd
sterk vert enw ordig en spog met uiters bekwame en profe sion le person el, wat
net wag op jou oproep.
j
‘ I
i i .
Om vas te stel w ar jou n aste tak i skakel 08 28 0 5 of besoek ons we blad b
y
a
CH849
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...102
Powered by FlippingBook